Pytania? Zadzwoń 507 207 093 lub napisz!

Food Cleaner - badania w laboratorium

Food Cleaner posiada badania laboratoryjne potwierdzające jej skuteczność. Badania myjki zostały przeprowadzone na próbce kaszy jęczmiennej zanieczyszczonej Glifosatem. Laboratorium zbadało skuteczność z jaką myjka Food Cleaner eliminuje Glifosat i skuteczność wyniosła 84%. Należy zaznaczyć, że usuwanie zanieczyszczeń z produktów sypkich jest szczególnie trudne i wyniki można uznać za bardzo satysfakcjonujące.

więcej o Food Cleaner

Usuwa pestycydy (w tym Glifosat)

Glifosat (znany też jako Roundup) to aktywny środek wielu preparatów chwastobójczych. Jest powszechnie stosowany w uprawach rolniczych, a także w ogrodach. Całkowitego zakazu stosowania Glifosatu domagają się organizacje ekologiczne i konsumenckie, niektóre państwa nałożyły ograniczenia na jego stosowanie. Mimo to jest on nadal stosowany na szeroką skalę w produkcji rolnej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała Glifosat za środek prawdopodobnie rakotwórczy. Przez Europejską Agencję Chemiczną jest klasyfikowany jako środek szkodliwy dla oczu. Inne badania wskazują na destrukcyjne działanie glifosatu na florę bakteryjną układu pokarmowego, możliwość powodowania deformacji i wad rozwojowych płodów, a także uszkodzeń DNA i mózgu.

Wyniki badań Food Cleaner

Poniżej prezentujemy wyniki badań. Zostały one przeprowadzone w polskim akredytowanym laboratorium JSH Hamilton, a próbki do badań zostały pobrane przez akredytowanego próbkobiorcę. Badanie akredytowane w PCA w zakresie akredytacji AB 079.